Lab Grown Diamond

เพชร 100%

เพชร Lab-grown diamonds เป็นเพชร 100%! คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ได้แก้ไขคำจำกัดความของ 'เพชร' ให้รวมถึงเพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการและเพชรที่ขุดได้

ได้รับการรับรอง

ผู้บริโภคควรรู้ว่าพวกเขาซื้อเพชรอะไร ไม่ว่าจะขุดหรือปลูกในห้องปฏิบัติการ Lab-Grown Diamonds ของแท้จะมาพร้อมกับใบรับรองจากห้องปฏิบัติการคัดเกรดอัญมณีที่มีชื่อเสียง

ทางเลือกที่แท้จริง

Lab-Grown Diamonds ช่วยให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่เหมาะสมในด้านคุณภาพ ขนาด และที่มาของเพชร เราเชื่อว่าเพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการนั้นให้คุณค่าที่สำคัญและเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้บริโภคทุกคน