รูปทรงของเพชรหมายถึงรูปแบบทางกายภาพที่มีรูปทรงที่แตกต่างกัน รูปทรงของเพชรมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเป็นลักษณะของเฉพาะของตัวเอง องค์ประกอบนี้จะมีผลในลักษณะของเพชร ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ 4C ของเพชร รูปทรงแบบเพชรเหล่านี้ในแต่ละรูปทรงได้ถูกเจียรนัยให้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและมีการสะท้อนแสงที่แตกต่างกัน ให้แต่ละรูปร่างที่ไม่ซ้ำกัน มีความมันวาวและสีสันที่สดใสอย่างมีคุณค่า ที่เรานำเสนอรูปทรงเพชรที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุด

Scroll to Top