“สำหรับเครื่องประดับอัญมณีมาร์คาไซท์, แร่ไพไรต์ที่ใช้เป็นอัญมณีถูกเรียกว่า “มาร์คาไซท์” นั่นเอง, เครื่องประดับมาร์คาไซท์ทำจากแร่ไพไรต์ ไม่ใช่จากแร่มาร์คาไซท์ ในทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้ใช้มาร์คาไซท์ทำอัญมณีเนื่องจากมีความเปราะ”

แร่มาร์คาไซท์บางครั้งเรียกว่า “ไวท์ ไอรอน ไพไรต์” คือ ไอรอนซัลไฟด์ (FeS2) ที่มีโครงสร้างผลึกออร์โธร์มอบิก มีความแตกต่างทางกายภาพและทางผลึกจากไพไรต์ ซึ่งเป็นเหล็กซัลไฟด์ที่มีโครงสร้างผลึกลูกบาศก์ โครงสร้างทั้งสองมีเหมือนกันคือมีไอออนของไดซัลไฟด์ S22−ไอออน ที่มีระยะพันธะสั้น ระหว่างอะตอมของกำมะถัน มีโครงสร้างแตกต่างกันในการจัดเรียง di-anions เหล่านี้รอบ ๆ Fe2 + cations มาร์คาไซท์เบาและเปราะกว่าไพไรต์ ตัวอย่างของมาร์คาไซท์มักจะแตกและแตกตัวเนื่องจากโครงสร้างผลึกที่ไม่เสถียร

มาร์คาไซท์ ไม่ใช่ ไพไรต์

มาร์คาไซท์แค่มีลักษณะคล้ายกับไพไรต์ในลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพและมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม แร่ธาตุทั้งสองมีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกัน ไพไรต์ตกผลึกในระบบไอโซเมตริก ในขณะที่มาร์คาไซท์เป็นออโธร์อมบิก

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง ไพไรต์ และ มาร์คาไซท์ คือความแตกต่างในความเสถียรในพื้นผิวและสภาพแวดล้อมใกล้พื้นผิว มาร์คาไซท์มีปฏิกิริยามากกว่าไพไรต์มาก และเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วกว่ามาก มาร์คาไซท์จะหมองลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศและจะทำให้มัวหมองเก็บในลิ้นชักอับๆ

เครื่องประดับมาร์คาไซท์ทั้งหมดทำจากแร่ไพไรต์

มาร์คาไซท์ ก็คือ แร่ไพไรต์ อย่างหนึ่ง

Scroll to Top